Priser

Priser och servicenivå

Vi tycker att varje evenemang, stort som litet, är unikt. Därför har vi ingen generell prislista utan vi föredrar att i lugn och ro gå igenom med beställaren, fastställa behovet och därefter lämna en komplett offert där allt ingår.
Priset beror bl a på vad för engagemang det är, dess storlek, längd och öppettider, antal toaletter, handikapptoaletter, skötrum samt vilken servicenivå som väljs, se nedan.
Givetvis påverkas också priset av om det är hög- eller lågsäsong och om beställaren kan tänka sig att teckna flerårsavtal.

Fullservicekoncept

Vik-In Systemet AB fullservicekoncept är det absolut vanligaste och innebär att allt vad beträffar toalätter ingår: Fram- och återtransport, utvikning på anvisad plats, toalettpapper i tillräcklig mängd, miljövänlig sanitetsvätska, kostnaden för ev. förbrukade latrintunnor samt bakterie-dödande gel i automat om handtvättvatten saknas.
Servicemän från Vik-In Systemet AB medverkar under evenemangstiden. Dom arrangerar köer, sköter löpande service så att allt är rent och snyggt, byter ut fulla tunnor, hjälper kunderna tillrätta samt viker in systemet i vagnarna efter evenemangsslut.
Vi ser också till att latrintunnorna eller innehållet körs till destruktion på bästa miljömässiga sätt i enlighet med lokala bestämmelser.
Kort sagt - arrangören behöver bara peka ut plats -resten sköter vi så att besökarna får fräscha toalättbesök.

Sparhyra

Här håller arrangören själv med egen arbetskraft och sköter motsvarande funktioner själva. Dom kan även komma och hämta samt lämna toalettmodulerna i någon av våra depåer.